MaJICE Za MaTURaNTE

Majice za maturante su san svakog srednjoškolca jer time je dokazao da je završio školu (a ne svjedodžbom :) )

(pričekajte dok se slike učitaju)

Kontakt