Školski kalendar 2013/2014

Da lakše znate kada završava škola :)

1

I. polugodište traje od 2. rujna do 20. prosinca 2013. godine (16 radnih tjedana)

2
II. polugodište traje od 13. siječnja do 16. svibnja 2014. godine za maturante (17 tjedana)
Kraj nastavne godine za ostale učenike je 13. lipnja 2014. (21 tjedan)
UKUPNO NASTAVNA GODINA ZA MATURANTE – 33 tjedna; 161 nastavni dan
UKUPNO NASTAVNA GODINA ZA OSTALE UČENIKE – 37 tjedana; 181 nastavni dan

Izvor MZOS