Važno je znati kada počinje škola, a još važnije kada završava. Donosimo kalendar za školsku godinu 2014./2015. s nekim važnim datumima.

Nastava počinje 8. rujna 2014. godine, a završava 16. lipnja 2015. godine:

  • prvo polugodište traje od 8. rujna 2014. godine do 23. prosinca 2014. godine i onda ferije 19 dana
  • drugo polugodište traje od 12. siječnja 2015. godine do 16. lipnja 2015. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 20. svibnja 2015. godine  i eto ljeta :)

Ukratko. Maturanti 2015 feštaju 20.5.2015, a ostali 16.6.2015